Archive for Junio, 2009

For Chuck Turner

Junio 15, 2009

In memory of Cousin Chuck, here are two items:

Crossing the Bar (because it’s in the 1916 Episcopal Hymnal, and Chuck’s last gift to me before his passing was his mother’s copy of that hymnal)
and
Tom Rawson’s version of the Grateful Dead’s take on the folk processed Jamaican revision of the Sankey hymn “Christian’s Good-Night”

Advertisements

When Hagar Found the Bottle Spent

Junio 7, 2009

Instigated by Semicolon’s Hymn #95, I just made a PDF of this other hymn of Cowper’s. It’s here.

Ĝuu!

Karen hymns

Junio 6, 2009

Yesterday I received in the mail a copy of the Sgaw Karen language Baptist hymnal (the 1963 edition, which I gather is the latest as well as the current one). I already have lots of questions and comments arising from it, but my lack of Karen typing ability (and the fact that my home scanner is not communicating with our computer) means it’ll be a little bit longer before I can post some of them. In the meantime, if you know anything about Sgaw Karen hymnody, please get in touch with me! 😉

Leland aka Haruo

Yust får the record…

Junio 3, 2009

Here is the original nine-stanza text of Boberg’s “O Store Gud”, which (apparently after passing through multiple translations in central Europe) came into English as Stuart K Hine’s “How great Thou art!”, and became famous as Billy Graham’s favorite hymn and one of Elvis’s most successful ones.

O store Gud,
När jag den verld beskådar
Som du har skapat
Med ditt allmaktsord,
Hur der din visdom
Leder lifvets trådar,
Och alla väsen
Mättas vid ditt bord;

Då brister själen
Ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud!

När jag betraktar
Himlens höga under,
Der gyllne verldsskepp
Plöja etern blå,
Och sol och måne
Mäta tidens stunder
Och vexla om,
Som tvänne klockor gå;

När jag hör åskans
Röst i stormen brusa
Och blixtens klingor
Springa fram ur skyn,
När regnets kalla,
Friska vindar susa
Och löftets båge
Glänser för min syn;

När vestanvindar
Susa öfver fälten,
När blommor dofta
Omkring källans strand,
När trastar drilla
I de gröna tälten
Ur furuskogens
Tysta, dunkla rand;

När jag i bibeln
Skådar alla under,
Som Herren gjort
Sen förste Adams tid,
Hur nådefull
Han varit alla stunder
Och hjälpt sitt folk
Ur lifvets synd och strid;

När jag hör dårar
I sin dårskaps dimma
Förneka Gud
Och håna hvad han sagt,
Men ser likväl,
Att de hans hjälp förnimma
Och uppehållas
Af hans nåd och makt;

Och när jag ser
Hans bild till jorden sväfva
Och göra väl
Och hjälpa öfverallt,
När jag ser satan
Fly och döden bäfva
För Herren i
Förklarad korsgestalt:

När tryckt af syndens
Skuld jag faller neder
Vid nådens tron
Och ber om nåd och frid
Och han min själ
På rätta vägen leder
Och frälsar mig
Från all min synd och strid;

När slutligt alla
Tidens höljen falla,
Och i åskådning
Byter sig min tro,
Och evighetens
Klara klockor kalla
Min frälsta ande
Till dess sabbatsro;

Då brister själen
Ut i lofsångsljud
Tack, gode Gud!
Tack, gode Gud!

My source is here.